Skip to content

UPCOMING

UPCOMING

 

 

 


SUPERMARKET INTERNATIONAL ART FAIR       Stockholm

Svarta Huset  Telefonplan                                       March 23th – 26th   2017  


   .

 

     

 

 

 


23–26 March
Press viewing 22 March
Svarta Huset, Metro Telefonplan
Stockholm

see more>

 


HUSBY KONSTHALL         Stockholm

Within The Scope Of Possibility                      March 4th – April 2th     2017


husbykonsthall

WITHIN THE SCOPE OF POSSIBILITY – 
or the considerations of free will
Exhibition #2 in the series Freedom at Husby Konsthall
From which point of departure does the curator impose upon the supposed free will of the artist.
If taken into account, personal, societal, psychological and gender biased influences on the artist, most significantly the female artist working in Sweden today – is there an expectation whether consciously or not, a responsibility for the female artist, an assumption to address questions around the personal political, identity and gender – rather than the absolute action of them producing art in a still male dominated arena, being enough, a gesture in itself.
What constructs are placed upon the female artist and how broad is their ‘Scope of Possibility’
By choosing five artists from varying backgrounds and disciplines for this exhibition, I chose not to dictate any communal theme for their work, instead choosing to explore how the artist can work when not given metaphysical boundaries, rather those physcial constraints of time, space and economy.
The resulting exhibition and performance is concerned with ideas around various freedoms/boundaries/expectations and limitations – personal and political – the scope being from the inner unconscious to the outer very concrete realities of war.
This work does not assume arrogance enough to offer answers, instead acting as a small contribution to the dialogue.
Curated by
Geraldine Hudson

Medverkande:
Ida Thunström
SISTERLOOPS (Alexandra Nilsson & Marie Gavois )
Sahar Burhan
Karin Häll

Utställningstext:
Lars-Erik Hjertström Lappalainen 
>

 

see more>


BROR MARKLUNDS  SKULPTUR STIPENDIUM

Örnsköldsviks kommun                                         December 3th  2016


 

Karin Häll har tilldelats Bror Marklunds Skulptur Stipendium 2016 >

Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsviks Museum och Konsthall

brormarklund

museelogga

see more>


SCHILLERPALAIS        Berlin

Soloshow and Artist talk                            November 5th – 10th     2016


see more >

 

with support from IASPIS >

iaspis_logo_engelsk_150mm150dpi


VETLANDA MUSEUM          Vetlanda

Skulpturer ur vår samling                  June 4th – August 21st 2016


Vetlanda Museum visar skulptur ur samlingen. Karin Häll deltar med ett inköpt verk.

see more >

 


HJÄRNSTORM

Tidskriften Hjärnstorm        June 1st 2016


Karin Häll är ny redaktionsmedlem i tidskriften HJÄRNSTORM.

see more >


ART ATHINA 2016          Athen

Internationale Contemporary Art Fair of Athens           May 26th – 29th     2016


see more >


 

TECKNINGSMUSEET         Laholm

Ur skissblocket September 19th 2015 – January 10th 2016


TECKNINGSMUSEET I LAHOLM

Ordet ”skiss” kommer av grekiskans scheidos (hastigt gjord, nonchalant). Skissen är en snabb överföring av en idé eller ett intryck direkt på papper eller annat material. Skissen kan vara ett mycket direkt sätt att kommunicera, att visa någon annan en tankegång, men kan också vara ett förutsättningslöst trevande som aldrig var menat att visas. Oavsett vilket bär skissen en avskalad spontanitet utan det färdiga verkets anspråk på perfektion och fullbordan. Ändå är skissen många gånger synnerligen stark som konstverk i sin egen rätt. Andra konstnärer arbetar snabbt med skissens metod och väljer ut vad som ska lyftas fram ur ett stort material. I utställningen möter vi skisser och skissblock ur Teckningsmuseets samling – bilder präglade av frisk direkthet och naken, rörande personlighet.

Karin Häll deltar med skisserna Flugor.

see more >


PROJEKTRUMMET     STUDIO44        Stockholm

TINGENS OKLARA GRÄNSER        Soloexhibition          October 30th – November 15th   2015


Installationen Tingens oklara gränser kretsar kring tingens och varats föränderlighet och handlar om  att förstå världen ifrån underläge. Verket består av ett flertal föremål, skulpturer och objekt. Intimiteten i det privata ställs mot tingens olika roller i det allmänmänskliga. Skal och ytmaterial, redovisade med stoppning och innehåll, lyfter frågeställningar om artificiellt och naturligt växande. Verken handlar om sin egen tillblivelse, i lika hög grad som de gestaltar eller frambesvärjer en fysisk omgivning.

I skulpturgruppen Stjärngossen bildar strutarna länkar mellan rymd och jord.

Karin Häll (MFA) är  baserad i Stockholm, och arbetar med skulptur, teckning och installationer. Hon har ställt ut på flera gallerier och konsthallar i Sverige och utomlands, bl a Galleri Huuto, Helsingfors, Galerie Dada Post, Berlin, Konstnärshuset, Stockholm och visas just nu även på Teckningsmuseet i Laholm. 2013 mottog Karin Häll Västmanlands Landstings Kulturstipendium.

see more>


STUDIO44          Stockholm

ENCOUNTER                 September 25th – October 18th    2015


Enconter, Studio 44 Stockholm

Karin Häll  –  Lise-Lotte Norelius

Lise-Lotte Norelius och Karin Häll växte upp i det lilla kvarteret Kvarnängen i Kungsör. De lärde känna varandra när de var sex år, blev goda vänner och gick därefter nio år i samma klass. Intensiteten i lekarna var den gemensamma drivkraften. Flottar, lådbilar, kojor, grillar, instrument och diverse uppfinningar tillverkades. Tung blålera fraktades i timtal från en bäck till ett garage. Månader ägnades åt att skriva texter, sjunga atonalt och spela in egna låtar. Under tonårstiden fanns det inte mycket att göra i Kungsör. Lise-Lotte och Karin gick då med i kulturföreningen och musiknätverket Allkonst. Liknande föreningar fanns i Arboga och Köping. De samarbetade med dem, ordnade konstutställningar och musikfester. Efter att de båda flyttat till Stockholm blev kontakten under många år endast sporadisk. Karin Häll utbildade sig till konstnär och Lise-Lotte Norelius till musiker. Via deras arbeten har idag vägarna korsats och leken återupptagits. I utställningen Encounter på Studio44 Stockholm presenteras nu den första delen i samarbete. Temat kretsar kring klimat, symbolik, skyar och moln. Karin Häll medverkar med skulpturinstallationen Moln och Lise-Lotte Norelius med ljudverken Sky och Chat. Den ömsesidiga kommunikation mellan verken är central och påverkar den visuella och audiella upplevelsen.

I Moln beskrivs jordelivets praktiska och mentala tyngd kontra molnens sfäriska lätthet. Tillstånden skildras genom att varats tyngd och lätthet symboliskt vandrar in och ut i varandra.

Ljudmaterialet, 14′ 57” 4-kanaler, i Sky består av data inhämtat från ett foto, föreställande utsikten från Norelius nya hem i Bredäng. En svävande och lite främmande tillvaro med massor av himmel. Den mörka eran i Gröndalsgrottan med utsikt över soptunnor och råttor är äntligen över.

Karin Häll är utbildad på Konstfack/ Skulptur (MFA) och arbetar med skulptur, teckning och installationer. Hon har ställt ut på flera gallerier och konsthallar i Sverige och utomlands, bl a Galleri Huuto, Helsingfors, Galerie Dada Post, Berlin, Konstnärshuset, Stockholm. Hon är aktiv i det konstnärsdrivna galleriet Studio44 Stockholm. 2013 mottog Karin Häll Västmanlands Landstings Kulturstipendium.

Lise-Lotte Norelius är utbildad på Musikhögskolan / Komposition och arbetar med musik, installationer och ljudkonst. Hon är sedan 2000 aktiv i konstnärsdrivna konst-och musikföreningen Fylkingen, verksam tonsättare på EMS (Elektronmusikstudion) och är en av grundarna till Syntjuntan, som varit verksamma sedan 2009. Lise-Lottes CD Existentiell tremor (Firework Edition Records) fick priset Nutida Sound 2012 i kategorin årets bästa svenska konstmusik. Hon blev 2015 mottagare av  Rosenbergspriset, utdelat av föreningen Svenska Tonsättare.

www.karinhaell.se

www.lise-lottenorelius.com

Encounter

Alexanda Skarp med Gunilla Lundberg, Emma Göransson med Niki Göransson, Karin Häll med Lise-Lotte Norelius, Monica Larsson med Jakob Persson, Rikard Fåhraeus med Prom Etheus

see more>


SUPERMARKET INTERNATIONAL ART FAIR  2015

Soloexhibition: Indefinite Edges of Things,  Svarta Huset, Telefonplan, Stockholm     April 16th – 19th   2015


International network
SUPERMARKET has featured exhibitors from more than 40 countries, all part of a growing international trend of artist-run galleries, project spaces, artist collectives and other artists’ initiatives.

Side programme
With its side programme SUPERMARKET is not just a regular art fair. Besides the main exhibition we offer Supermarket TALKS, RED SPOT Performance Stage, Supermarket MEETINGS, Super-TV and our internationally distributed Supermarket Art Magazine.

Press viewing and Professional Preview Wednesday  April 15th

see more >


VALLENTUNA KULTURHUS

Soloexhibition             March 7th – April 22th     2015


Karin Häll
Skulptur

Karins egna skridskor från barndomen har varit utgångspunkten för skulpturen Skridskor. De är rörande i sin klumpighet, de är några storlekar för stora och har skenor som knotiga grenar. De skridskor hon åkte med på den spolade fotbollsplanen i det lilla industrisamhället i Västmanland har blivit obrukbara, men har fått ett eget liv och en egen berättelse.

I Konstkuben visar Karin Häll också en mobil skulptur, som långsamt snurrar med hjälp av en motor, “Planeter och solvarv”. “Verket består av garntofsar, nylonlina och fem kepsar varierande svart och vitt plastmönster, komponerat efter hur ljus och skugga faller på planeter beroende på deras position till solen. Kepsarna är metaforer för planeter och den mänskliga huvudformen samt människans plats i universum.

Bakgrunden till verket är människans förhållande till språk, och identitet: det italienska ordet för huvud är testa och syftar på idéer och tankeaktiviteter. På tyska är ordet för huvud kopf och refererar till den yttre skallformen. Detta leder till frågor om språkbilder och speglingar av kulturella identiteter.”

Karin Häll bor och arbetar i Stockholm. Hon har ställt ut på flera konsthallar runt om i Sverige och utomlands. I vår deltar hon i konstmässan Supermarket, Europas största konstmässa för konstnärsdrivna gallerier och utställningsplatser.

see more >


SIGTUNASTIFTELSEN

Kultursymposium:  Vad ska människan med kultur till?                                February 19th – 20th 2015 Sigtuna


Idag präglas mycket tal och tänkande om kultur av en ”nyttoberättelse”. Kulturens existens motiveras
över hela världen med att den bidrar till nyttigheter som regional utveckling, hälsa, social hållbarhet
och ren ekonomisk tillväxt. Våra förhållningssätt till människans livsvärld riskerar att bli allt mer
ekonomiserade. På vilket sätt härbärgerar konst och kultur samtidens frågor om vad det är att vara människa?
Vilken betydelse kan konst och kultur ha för våra liv, för det samhälle vi lever i och den framtid vi hoppas på?
På vilket sätt kan kyrkan samspela med konstnärer, författare och andra kulturskapare i sitt uppdrag att främja det goda samhället?
Finns det plats för en andlig dimension i vår tids kulturella uttryck?

Deltagare:

Erika Dahlén – konstnär
Erika Hedenström – svenska kyrkans kultursekretare

Caroline Krook – teolog, författare, biskop emerita

Dan-Erik Sahlberg – programansvarig Sigtunastiftelsen
Lena Sjöstrand – teolog, Domkyrkokaplan Lunds domkyrka

Tomas Axelsson – filmvetare
Karin Bergendorff – diakon
Lars Björklund – kaplan Sigtunastiftelsne
Peter Bruun – kompositör

Anders Duus – dramatiker
Charlotte Engelkes – performancekonstnär
Christina Byström – informatör Bergsjöns församling
Oscar Furbacken – konstnär
Lars Hermansson – författare

Sara Hjelmstedt – konstansvarig Sigtunastiftelsen
Karin Häll – konstnär
Maria Kuchen – författare, litteraturkritiker
Mikael Kurkiala – forskare Svenska kyrkans nationella nivå
Alf Linderman – direktor Sigtunastiftelsen
Lotta Lundberg – författare
Maria Miesenberger – konstnär
Maud Nycander – filmare
Karin Rehnqvist – kompositör
Niklas Rådström – författare
Johan Svensson – skådespelare

Johan Willner – konstnär

see more >


FULLERSTA GÅRD KONSTHALL

ÄGD         September 13th – October 18th  2014


ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid.
Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.
ÄGD vill skapa utrymmen för tankar och samtal kring frågor som: Vad är hembygd? Vem äger en plats?
Vilka är ”de”, och vad ryms inom begreppet ”vi”? Vilka faktorer gör att man känner sig delaktig, välkommen, på en plats, i ett land, i ett sammanhang?
ÄGD vill bidra till nya möten mellan människor av olika härkomst, åldersgrupper, samhällsskikt och yrkesgrupper.
Kombinationen hembygdsgård/samtidskonst har en stor potential för dessa möten.
Hembygdsgården symboliserar det svenska kulturarvet. Med samtidskonstens skilda uttrycksmedel,
med workshops och texter kommer konstnärer, filosofer och författare att gestalta och
utforska frågeställningar om identitet och tillhörighet, om hembygd, och om att vara ägd.

Medverkande konstnärer: Åsa Elieson, Anna Stina Erlandsson, Rikard Fåhraeus, Christina Göthesson,
Po Hagström, Karin Häll, Peter Johansson, Mari Kretz, Oscar Lara, Makode Linde och Linda Shamma Östrand.

Skribenter/medverkande i samtal: Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, Magnus Bons, konstkritiker, Nicholas Smith, lektor i filosofi vid Södertörns högskola, Tove Stenius pol. kand. vid Lunds universitet, Bengt Göransson

ÄGD drivs med stöd från Statens Kulturråd.

see more>


RICKLUNDSGÅRDEN           Saxnäs

Artist in Residence .     .     . July    2014


see more >


STUDIO44        Stockholm

Psyke        April 4th – May 4th     2014


Psyke

Själ, själsliv, sinne. Benämning på det som man föreställer sig håller ihop och är basen för tankar, känslor,
sinnesreaktioner, motiv, drifter och behov, även sådana som för tillfället inte är medvetna.
ur Psykologilexikon, Natur & Kultur

20 konstnärer, medlemmar i Studio 44, visar i denna utställning självreflekterande verk.

Vernissage fredag 4 April 2014, kl 18-22
+BAR
Välkommen!

Studio44
Tjärhovsgatan 44, Stockholm, hitta hit.
Öppettider: onsdag– fredag 12–18, lördag – söndag 12–16.

see more >


VÄSBY KUNGSGÅRD       Sala

ÄGD – konst, hembygd, identitet           November 3th- November 16th  2013


Nu kommer vandringsutställningen ÄGD till Sala: Elva konstnärer gestaltar och utforskar frågeställningar om identitet och tillhörighet,
om hembygd och om att vara ägd. ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid.
Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.

Medverkande konstnärer. Åsa Elieson, Anna Stina Erlandsson, Christina Göthesson, Po Hagström, Karin Häll,
Rikard Fåhraeus, Mari Kretz, Oscar Lara, Makode Linde, Christian Partos och Linda Shamma Östrand.

Texter av bl.a. Rebecka Lettevall och Tove Stenius.

Välkommen att ta del av film, skulptur, texter, interaktiva objekt och mycket mer på Väsby Kungsgård!
Tid: 3  – 16 november 2013
Adress: Museigatan 2, 733 38 Sala

Öppettider alla dagar kl. 13 – 16
Övriga tider efter överenskommelse.

ÄGD i Sala är ett samarbete med Sveriges Hembygdsförbund, Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening,
Sala Hembygds- och Fornminnesförening och Västmanlands läns museum.

ÄGD drivs med stöd från Statens Kulturråd.

see more>


KONSTFORUM            Norrköping

October 19th –  November 3th 2013


Packåsna, Equus Asinus:  Karin Häll

see more >


VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING           Stadshuset   Västerås

Utdelning av kulturstipendium           September 18th 2013


Karin Häll har tilldelats Västmanlands Läns Landstings Kulturstipendium 2013.

Mottagandet sker i Västerås Stadshus fullmäktigesal torsdag 18 september.

Karin Häll, född och uppvuxen i Kungsör, är utbildad på Konstfackskolans skulpturlinje.
Hennes verksamhet består av långsiktigt och fördjupat arbete i ateljé.
Hennes skulpturer och installationer visas regelbundet på gallerier och
konsthallar såväl i som utanför Sverige. De senaste åren har Karins arbete kretsat kring
frågeställningar om ursprung, mänskliga villkor och förutsättningar.

see more >


MALMÖ NORDIC  2013     Malmö

Multipel.nu                 May 3th –  August 18th 2013


 


see more >


KONSTNÄRSHUSET  Stockholm

Utdelning av Konstnärernas Förenings stipendium             April 27th 2013


Karin Häll har tilldelats stipendium ur Stiftelsen Clarence och Else Blums Fond med motiveringen:

“Med lekfullhet och poetisk råhet”

see more >


STUDIO44   Stockholm

ÄGD – konst, hembygd, identitet            March 8th – April 7th  2013


Oscar Lara

Genomfört med stöd från:
Stockholms stad
ABF Stockholm
Vernissage med bar
8 mars kl 18-22

Jan Nordwall, generalsekreterare på Sveriges Hembygdsförbund inviger ÄGD.

Välkommen!

ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid. Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.
De deltagande konstnärerna gestaltar och utforskar frågeställningar om identitet och tillhörighet, om hembygd och om att vara ägd. ÄGD har pågått sedan 2010.

Medverkande konstnärer:
Åsa Elieson
Anna Stina Erlandsson
Christina Göthesson
Po Hagström
Karin Häll
Mari Kretz
Oscar Lara
Makode Linde
Christian Partos
Linda Shamma Östrand

samt tillfälliga gästspel och seminarier.

Med stöd från: Stockholm Stad, ABF Stockholm.
Tack till Historiska Museet, Nationalmuseum, Moderna Museet, Östasiatiska Museet.

Projektledare ÄGD på Studio 44: Anna Stina Erlandsson, Christina Göthesson och Po Hagström.

see more>


GALLERI HUUTO    Helsingfors   Finland

Souveniring Futures – Transition           January 23th –  February 10th 2013


The Swedish ambassador Anders Linden will open the exhibition at 18.30,  January 23th.

see more>

Supported by

The Swedish Art Grants                                                             KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND
Commitee´s International
Programme for Visual Artists


TEGEN 2   Stockholm

Ingen dager synes än           December 8th –  December 23th 2012


Bianca Maria Barmen Hanna Beling Maria Boij Ebba Bring Lars Brunström Birgitta Burling Nils Claesson Anna Ekman
Mariana Ekner Anna Ekvall Gunilla Sköld Feiler Lena Flodman Micael Frank Kerstin Hansson Marie Hellström Simon Häggblom
Göran Hägg Karin Häll Eva Jacobson Mats Johansson Marianne Jonsson Åsa Kalzén Anastasia Klappenbach Ylva Kullenberg
Gunilla Larsén Torgny Larsson Karin Lind Hans Stefan Lindqvist Maria Luostarinen Helena Mutanen Katarina Norling
Jean Ploteau Lena Pårup Linn Reinius Maria Saveland Herta Solberg Mats Stammarnäs Peter Svedberg & Lucas Lundh
Iréne Thisner Gunilla Wiel-Svensson Åsa Wrange Gunvor Larsson & Susann Wallander Amalia Årfelt

see more >


DUNKERS KULTURHUS   Helsingborg

Multipel.nu       November 30th –  January 6th  2013


Vernissage fredag 30 november kl. 16.00–19.00
Invigning av konstintendent Bengt Adlers kl. 17.00
Performance av Sofia Härdig ca kl. 17.15

see more >


DADA POST   Berlin   Germany

October 20th –  November 11th 2012


“Shoe Fetish” is inspired by the shoe drawings of Andy Warhol, and the x-ray of the shoe designed by
the photographer Helmut Newton. This is a group exhibition of contemporary artists from Berlin,
and elsewhere in Europe and around the world. One definition of shoe: is as a strip of metal along the runner of a sled.
In this exhibition Karin Häll of Sweden has supplied a pair of cast aluminum ice skates, with a lumpy set of blades.
Another definition of shoe: is as an outer covering for the foot, usually made of leather, fabric, or plastic.
In the shoe sculptures created by The United States artist Sandra Eula Lee, and the Swiss artist currently
living and working in Berlin Bignia Wehrli, the outer covering of actual shoes are altered so as to perform other tasks.
In Lee’s example directional compasses are implanted on the tops of a pair of running sneakers, in such a way that
the wearer can read them while walking or running. In Wehrli’s example a large pair of men’s dress shoes are outfitted
with pinhole cameras in the toe of each shoe. Photographs taken from these pinhole cameras shoes are included in the exhibition.
The Indonesian artist Dien Aye has collected from the copious amounts of trash and detritus strewn around Berlin,
an assortment of shoes, from which she has arranged a commentary on matriarchy within the feminization of style.

A Fetish is an inanimate object, that some people revere or worship because they believe it has magical powers, or are obsessed
with or attached to. A shoe, especially women’s high heels, arouses sexual excitement in some people. While not attributing these
particular sentiments to the Berlin based artist Petra Koch, she has however been preoccupied for several years with an interest in her shoes,
of which she has done hundreds of paintings and pastel drawings. She lived and worked in New York for fourteen years
before returning to her native Germany. The United States artist Paula Ross has lived in Berlin since 2006. Her artwork is entitled “Assembling Desire”
and comprises photo-based elements and sculpture. While she tends to critique late-modernist materialist postures, Ross also interrupts ostensibly
affectless proclamations to call attention to the influence of mass media on both the formation and perception of the products of various visual cultures,
she also address issues of race and gender.

see more >


YSTADS KONSTMUSEUM

Multipeln.nu             October 13th – November 11th 2012


Utställningen på Ystads konstmuseum spänner över flera decennier.
Den visar en bredd i konstnärliga former och genrens stora experimentella
potential både inom som utanför Sverige. På vernissagen görs nya spännande släpp som tillsammans
med de verk som multipel.nu redan har utgör grunden för ett arkiv under uppbyggnad.
Kl. 13.00 gör Anders Lindsjö och Clay Ketter en performativ multipel.

see more>


ÄGD   Stockholm

October 20th –  October 28th 2012


ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid.

Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.
ÄGD vill skapa utrymmen för tankar och samtal kring frågor som: Vad är hembygd? Vem äger en plats? Vilka är ”de”, och vad ryms inom begreppet ”vi”? Vilka faktorer gör att man känner sig delaktig, välkommen, på en plats, i ett land, i ett sammanhang?
ÄGD vill bidra till nya möten mellan människor av olika härkomst, åldersgrupper, samhällsskikt och yrkesgrupper. Kombinationen hembygdsgård/samtidskonst har en stor potential för dessa möten.

Konstnärer: Åsa Eliesson, Anna Stina Erlandsson, Christina Göthesson, PO Hagström, Karin Häll, Mari Kretz,
Oscar Lara Laurente, Makode Linde, Christian Partos, Linda Shamma Östlund.

Skribenter/medverkande i samtal: Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, Magnus Bons, konstkritiker, Nicholas Smith, lektor i filosofi vid Södertörns högskola, Tove Stenius pol. kand. vid Lunds universitet.

see more >


 

CIRKULATIONSCENTRALEN  Malmö

In a box                October 19th – November 11th 2012


see more >


 

PROCESS – SPACE Art Festival  Bulgaria 2012

Illusions and models           1 – 12 June 2012


2012 The Process – Space Art Festival will take place from June 1-12 in Balchik, Bulgaria.
The motto is “Illusions and models”. It is about models coming from the heritage and the culture,
as well as about contemporary models or the idea about models.In other words the model
has been discovered a priory as unity of the rational and the idealistic.
The illusions are related the most to the wish to achieve and go over the model, that we follow,
or the model, that exists in our imagination. As a simple illustration for “Illusions and models”

see more >


HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL Fredrikstad Norway

What a mess!          August 24th – 26th  2012


Offisielt åpningsarrangement av Hydrogenfabrikken Kunsthall

Den offisielle åpningen av Hydrogefabrikken Kunsthall er fredag 24. august kl. 18.00.
Åpningsmarkeringen av Kunsthallen er en stor Kunstmesse med uavhengige gallerier fra hele Norden.
Vi har fått stor respons og 30 gallerier vil delta i WHAT A MESS!

WHAT A MESS! Varer fra fredag 24. august kl. 18 – 21, lørdag 25. august kl.
12 – 17, og søndag kl. 12 – 17. Både lørdag og søndag blir det foredrag, artist talks etc.

see more >


STUDIO44   Stockholm

Arbetslinjen           February 3th – 19 th 2012


Projektet Arbetslinjen är ett försök att i utställningsform belysa och bearbeta frågor och andra reflektioner kring Arbetslinjen, både som samhällsfenomen och som ett begrepp vilket flitigt använts i debatten de senaste åren.
Utställningen gör inte anspråk på att ge några svar, men vill inspirera till eftertanke och reflektion. Det är av största vikt att dessa frågor ställs och diskuteras också i utställningsform eftersom kultursektorn i högsta grad berörs av de senaste årens förändringar i synen på individen/människan/samhället och arbete:
Vilken sorts arbete anses värdefullt och vilken sorts människor anses kunna tillföra något värdefullt till samhället?

see more >


 

TEGEN 2  Stockholm

Stilla Natt       December 3th 2011 –  January 9th  2012


Stilla Natt

I krubban ryms ett universum av högt och lågt; heligt och profant; djur och människa; poesi och politik;
hopp och förtvivlan; litet och stort; halm och guld; väst och öst; mörker och ljus…
Ett av konsthistoriens mest avbildade motiv blir i denna kollektiva tappning en sådan sällsynt sort: av saligt och osaligt om vartannat.

Hanna Beling . Lars Brunström . Dascha Esselius . Gunilla Sköld Feiler . Lena Flodman
Viktor Hugo Mondragon Franco . Kerstin Hansson . Petter Hellsing . Karin Häll . Eva Jacobson
Naun Juarez . Torsten Jurell . Gunvor Larsson . Susanne Larsson . Tilda Lovell . Lena Pårup
Per B Sundberg . Mats Stammarnäs . Susanne Wallander . Amalia Årfelt

see more>


ART IN OFFICE Stockholm

24 November 2011


ART IN OFFICE är en idé skapad av Hans Arvidsson, 4C Strategies, Anders Kuikka på EIM Scandinavia AB och konstnären Ann Frössén.

Vi som arbetar med ART I OFFICE är Ann Frössén, Helena Byström och Kjell Åke Nilsson.
I sju år har vi möjliggjort ett ovanligt event i EIM Scandinavias kontorslokaler på Birger Jarlsgatan 10 i Stockholm.

Recent Art in Office at 4C Strategies the 24th of November 2011 with nine artists:
Karin Häll, Steven Dixon, Stina Brockman, Dascha Esselius, Ivetta Gil, Astrid van Arkel, Hreinn J Stephensen, and Helena and Ann / art in office.
24 November 2011
4CStrategier

see more >


STUDIO 44 Stockholm

LABYRINTH       November 18th –  December 4th  2011Labyrint, Studio44 Stockholm

Vernissage & bar 18 november 18.00 – 22.00

Varför Labyrint? Som konstnär går man ständigt vilse. I processen uppstår något oväntat och överraskningar visar sig. Faktorer att ta ställning till – inbegripa eller förkasta. Att vi valt detta tema öppnar också upp möjligheten att pröva en rumslig lösning som omfattar många konstnärer. Innehållsligt kommer konstnärerna, här 21 medlemmar från Studio 44, att förhålla sig till ämnet eller ej. Betraktaren inbjuds härmed att förirra sig in i konstverken.

see more >


V.ART 11  KNÄPPFABRIKEN Värnamo

ON THE WALL FOR ALL     September 23th- 25th 2011


V-art ska vara en fristående betraktare, debattör och katalysator i samhällsutvecklingen. V-art vill också vara en part och idébank som verkar för utbyten mellan olika konst- och kulturkonstellationer nationellt och internationellt. Störst fokus läggs på samtidskonsten och dess förgreningar. Konstnärligt skapande och innovation är basen, pulsådern och inspirationsfaktorn. V.art ska stimulera samarbete och samproduktion mellan konstvärlden, skolan, näringslivet och andra intressenter. Målet är att öka förståelsen för och förmågan att dra nytta av nya kreativa skapandeprocesser och tankemodeller som stimulerar samhällets utveckling.

see more >

On the wall for all V.Art 11 23 September – 25 September

see more >


TEMPORART Västerås

Anekdoter    March 2th –  April3th  2011


. ….                                ..

Anekdoter, Temporart och Västmanlands Läns Museum, Västerås,
2 March-3 April 2011 >

Återvändare #2 Helena Burman och Karin Häll
Utställningsperiod 2 mars – 3 april
Helena Burman är uppvuxen i Västerås och bor nu i Stockholm.
Karin Häll är född i Köping, uppvuxen i Kungsör och bor nu i Stockholm.
Utställningsidé: Anekdoter
Juryns motivering:
Utifrån starka konstnärskap har en utställningsidé med känslig kontakt mellan konstnärernas individuella uttryckssätt skapats. Konstverken i utställningen består av vardagliga föremål eller material: hushållspapper, kläder, en stol, trädstubbar, som är satta i nya sammanhang. Titeln ”Anekdoter” både binder samman och tillåter vart och ett konstverk berätta sin egen ”story”. Likt läsaren av en novellsamling inbjuds besökaren att själv finna samband mellan verken. Eller om verken vore scenografi: fylla den med sina egna berättelser. Utställningsidén förhåller sig till platsen där den presenteras, till Temporart. En dynamik uppstår mellan de meningsladdade vardagsföremålen i Burmans och Hälls konstverk och shoppinggallerians rika mängd av massproducerade varor.

see more >


SUPERMARKET INTERNATIONAL  ART FAIR

Kulturhuset Stockholm February 18th-20th 2011


Storytelling in the top of my headKarin Häll, Andréa Hösel

Utgångspunkten i utställningssiden är en processbaserad flödande berättelse. Betraktarna kommer att ledas in i en platsspecifik narrativ gestaltning med väggmåleri, objekt och installationer. De enskilda verkens innehåll och kommentarer bildar tillsammans meningar och en ännu okänd historia. Berättelsen tar avstamp i den personliga omgivningen, vandrar vidare till huvudet och ramlar slutligen ner i utställningsrummet.
Installationen gestaltar och väcker frågor om vårt eget, huvudknoppen och de mentala och fysiska möblemang, kaos och ordningar som kan rymmas där.

The startingpoint of the exhibition is a story which is taking shape by individual artworks creating sentences and comments together. It springs from the personal surroundings, works it´s way to the head and finally drops down into the exhibition space. The installation awakes questions about the closest environment and the state of mind. Mental and physical sets of furniture, chaos and order that can appear there.

see more >